Lidmaatschappen

De tennisclub kent 7 soorten lidmaatschappen:

Juniorlid. Een persoon die op 1 januari van het kalenderjaar de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt heeft. Contributie 2024 € 82,50 per jaar.

Seniorlid. Een persoon die op 1 januari van het kalenderjaar de 17-jarige leeftijd bereikt heeft. Contributie 2024  € 170,- per jaar.

Studentenlid. Voor studenten hanteert de vereniging een gereduceerd tarief. Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Ingeschreven als student bij een door het ministerie erkend onderwijsinstituut en dagonderwijs genieten;

• Een schriftelijke aanvraag indienen bij de ledenadministrateur, vergezeld van een fotokopie van de inschrijving als student. Contributie 2024  € 82,50 per jaar.

Slapend lid. Wanneer men tijdelijk niet in staat is om te tennissen, kan dit lidmaatschap worden aangevraagd bij de ledenadministrateur vóór eind januari van het betreffende jaar. Wanneer men in dat jaar weer kan tennissen, wordt een aangepast contributiebedrag voorgeschreven door de penningmeester. Contributie  € 25,-

Erelid. De Algemene Ledenvergadering benoemt een erelid. Geen contributie verschuldigd.

Lid van Verdienste. De Algemene Ledenvergadering benoemt een lid van verdienste. Geen contributie verschuldigd.

Actie-lidmaatschap. Dit is een tijdelijk verenigingslidmaatschap (geen aanmelding bij de KNLTB). Het mag slechts één maal per jaar per persoon gebruikt worden. Het lidmaatschap kan te allen tijde omgezet worden naar een permanent lidmaatschap, waarbij u ook bij de KNLTB zult worden aangemeld.  Contributie € 30,-- (3 maanden)

Lidmaatschappen gelden voor een kalenderjaar.