Vrijwilligers

Zo goed als alle taken in onze vereniging worden uitgevoerd door de leden: de vrijwilligers.
Als dank hiervoor wordt elke paar jaar een vrijwilligersavond georganieerd. Uiteraard ook door vrijwilligers.
Taken van vrijwilligers:
 • Zitting in het bestuur
 • Onderhouden sponsorcontacten
 • Beheer financiën
 • Beheer ledenadministratie
 • Zitting in commissies
 • Organisatie toernooien en activiteiten
 • Organisatie competities
 • Onderhoud park
 • Onderhoud banen
 • Onderhoud clubgebouw
 • Samenstellen clubblad
 • Beheer kantine
 • Draaien van bardiensten