Training en les jeugd

Wanneer u uw kind heeft opgegeven bij tennisvereniging LTC De IJsselweide, gaat uw kind lessen. De tennislessen worden georganiseerd door Keifit. Zowel in groepsverband als individueel kan gelest worden. Deze lessen worden gegeven door volledig gecertificeerde en enthousiaste tennistrainers. De lessen worden in overleg met de trainer ingedeeld en worden op de buitenbanen gegeven. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de tennishal.
Voor meer informatie kunt u mailen naar tennis@kei-fit.nl.
De trainer bekijkt in welke groep een startend kind kan instromen. Op de pagina ‘tenniskids‘ vindt u meer over tennis voor kinderen.
U kunt uw kind opgeven, door op het formulier te klikken.

 

Lesreglement:

 1. De lessen en/of trainingen worden gegeven door een bevoegde tennisleraar, met minimaal een geldige KNLTB licentie A.
 2. Een lescyclus in de winter bestaat uit 20 lessen en in de zomer uit 16 lessen.
 3. De leraar heeft recht op 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven en 5 minuten pauze nadat hij/zij 25 minuten of 40 minuten les heeft gegeven. Deze tijd kan gebruikt worden om naar de toilet te gaan, te overleggen met leerlingen en/of ouders, mobiel te checken op eventuele afmeldingen e.d.
 4. Een lesuur van 60 min. bestaat uit 50 min. tennisles en 10 min. in- of uitspelen.
 5. De lessen en/trainingen worden gegeven op de door de leraar vast te stellen tijdstippen gedurende 20 of 16 achtereenvolgende lesweken. Gedurende de schoolvakanties vervallen de lessen.
 6. Wie les en/of trainingen volgt hoort gepaste schoeisel en tenniskleding te dragen.
 7. Het is aan de tennisleraar eventuele groepsveranderingen toe te passen.
 8. Uitval van de leerling is voor eigen rekening.
 9. Leerling moet bij afwezigheid altijd afbellen.
 10. Bij uitval leraar wordt de les altijd ingehaald of er wordt voor een vervangende leraar gezorgd.
 11. Bij slechte weersomstandigheden wijken wij uit naar de tennishal van Kei-Fit Gendringen, tennisles gaat altijd door.
 12. Een leerling kan een aan hem /haar gegeven les en/of training niet overdragen aan een derde. Wel kan in overleg met de leraar een gelijkwaardige vervanger worden toegestaan. Verrekening van de kosten zal door de leerling en de vervanger onderling worden geregeld.
 13. Betalingsmogelijkheden: automatische incasso, PIN of contant vooraf. Betaling is deelname,
  daarna krijgt men een overzicht van de les-data. Het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan dus gevolgen hebben voor deelname aan de tennislessen.
 14. Kosten lesgeld zijn bij senioren afhankelijk van de groepsgrootte. Kei-Fit en LTC De IJsselweide zijn niet verantwoordelijk voor het samenstellen van een aantal personen in de groep.
 15. Als er niet wordt afgebeld door de leraar is er altijd les.
 16. Een ieder is verplicht zichzelf op te geven, voorzien van handtekening.
 17. De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van eventuele ziektes en/of blessures opgelopen tijdens de les en/of trainingen. Wel zal de leraar er op toe zien dat maatregelen, die de veiligheid moeten waarborgen worden nageleefd

Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals aangegeven in het les- en trainingsreglement en de eventuele toevoegingen op het inschrijfformulier.