Studentenpas

Studentenlid.
Voor studenten hanteert de vereniging een gereduceerd tarief. Om in aanmerking te komen voor het studentenlidmaatschap moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ingeschreven als student bij een door het Ministerie erkend onderwijsinstituut en dagonderwijs te genieten
  • Een schriftelijke aanvraag indienen bij de ledenadministrateur, vergezeld van een fotokopie van de inschrijving als student bij de aanmelding van het lidmaatschap

 
Voor aanvang van ieder verenigingsjaar moet U een aanvraag voor het studentlidmaatschap indienen bij de ledenadministrateur en wel vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar.