Mogelijkheden

Onze vereniging wordt op velerlei wijze gesponsord.
Hoe dat kan, en welke tegenprestatie de vereniging u kan bieden?
Sport en sponsoring zijn nauw aan elkaar verbonden. Het is een belangrijke ondersteuning van onze vereniging, terwijl uw bedrijf zich nog beter kan profileren. Beide streven naar optimale resultaten. Wij zijn voortdurend op zoek naar interessante partners die middels sponsoring iets kunnen toevoegen aan onze vereniging.
In dat kader heeft LTC De IJsselweide u zeker iets te bieden. Naast onze eigen leden wordt ons park ook bezocht door bezoekende teams van diverse verenigingen binnen de regio. Maar zelfs ook tot ver buiten de regio bij de teams die deelnemen aan de landelijke competitie. Op deze wijze kan uw naamsbekendheid tot in de wijde omtrek worden uitgedragen. Daarnaast staan onze toernooien ruim in de belangstelling bij de tennissers in de regio. Hierbij behoort b.v. ons “open” toernooi dat ook door de regionale media wordt gevolgd. En ook plaatsing in ons clubblad De Opslag draagt bij aan naamsbekendheid van uw bedrijf.
Ons tennispark beschikt over 8 verlichte kunstgrasbanen. Door deze all-weatherbanen kan het gehele jaar door getennist worden. Eigenlijk kennen we geen seizoensstop. Ons prachtige en sfeervolle clubhuis met tennispark is dan ook het gehele jaar geopend en goed bezet. Hierdoor is uw bedrijf met een reclame-uiting op het park het gehele jaar door in beeld.
Uw sponsorgeld zal vooral gebruikt worden voor het optimaliseren van de randvoorwaarden. Deze zijn naast de sportieve inzet noodzakelijk voor optimale prestaties en een goede sfeer. Hierbij te denken aan diverse voorzieningen en faciliteiten van de accommodatie en het park. Op deze wijze komt uw bijdrage aan alle leden ten goede. Ieder jaar organiseren wij voor onze sponsoren een activiteit. Voor de sponsor zelf is de deelname daaraan gratis. Een ideale gelegenheid om business-to-business te bedrijven. Maar ook om middels aanvullende inschrijvingen uw relaties uit te nodigen of met uw personeel hieraan deel te nemen.
Interesse? Voor vragen, informatie en opgave kunt ons bereiken via sponsor-com@www.deijsselweide.nl.