Kantine Commissie

De Kantinecommissie houdt zich bezig met alle zaken die betrekking hebben op het runnen van het clubgebouw. Hieronder vallen bijvoorbeeld het samenstellen van het assortiment, de bevoorrading en vooral het opstellen van het schema voor de kantinediensten, die voor geheel door vrijwilligers worden verricht.

Nieuwe leden worden van harte uitgenodigd om zich bij de commissie aan te melden om deze ploeg als vrijwilliger te komen versterken.

Sinds 1 november 2000 is er een Drank- en Horecawet van kracht, waaraan uiteraard ook onze vereniging zich heeft te houden.  Deze wet bevat o.a. de verplichting om schenktijden kenbaar te maken, leeftijdsgrenzen aan te geven en – conform de wet – een huisreglement op te stellen.

 

 Commissieleden:

Theo van de Pavert

     kantine.deijsselweide@gmail.com

    Voorzitter

    

IMG_9808

Peter Smits

Ria Pastoors

Ria Pastoors