Huis- en gedragsregels

  • Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Er wordt geen alcohol verstrekt aan mensen die “genoeg” hebben gehad, dit ter beoordeling van het dienstdoende barpersoneel (leidinggevende of geïnstrueerde bar vrijwilliger).
  • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours en rondjes van de zaak worden slechts bij hoge uitzondering en bij speciale gelegenheden toegestaan.
  • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of bar vrijwilliger verwijderd.

 

Los van deze verplichte regels hebben we nog een aantal aanvullende afspraken binnen de kantine. Die zijn er om het ons gemakkelijker te maken en om het gezellig te houden, zoals:

  • De lege kopjes, glazen en flesjes bij vertrek terug zetten op de bar.
  • De ingang van de bar vrij houden.
  • Niet zonder te betalen huiswaarts gaan (er wordt niet gepoft).
  • Niet achter de bar komen als men geen dienst heeft.