Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, zoals vastgelegd is in artikel 10, lid 1 van de statuten.

Daartoe behoort het bestuur uit een oneven aantal leden te bestaan, met een minimum van zeven.

Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden waaronder de voorzitter, penningmeester en secretaris.

De bestuursleden worden door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering en geven leiding aan de diverse commissies.

Clubgebouw/kantine  Theo van de Pavert

Parkzaken Peter Hagenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorzitter.ltc@deijsselweide.nl

secretaris@deijsselweide.nl

ltcleden@deijsselweide.nl

communicatie@deijsselweide.nl

penningmeester@deijsselweide.nl

park-com@deijsselweide.nl

techn-com@deijsselweide.nl

kantine.deijsselweide@gmail.com