Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, zoals vastgelegd is in artikel 10, lid 1 van de statuten.

Daartoe behoort het bestuur uit een oneven aantal leden te bestaan, met een minimum van zeven.

Momenteel bestaat het bestuur uit 6 leden waaronder de voorzitter, penningmeester en secretaris.

De bestuursleden worden door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering en geven leiding aan de diverse commissies.

Voorzitter Theo van Amersfoort

Secretaris Paulus Jansen

Penningmeester Derick Coops

PR en Communicatie   Anouk Migchelbrink

Clubgebouw/kantine  Theo van de Pavert

Parkzaken Peter Hagenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorzitter@www.deijsselweide.nl

secretaris.ijsselweide@gmail.com

park-com@www.deijsselweide.nl

techn-com@www.deijsselweide.nl

kantine.deijsselweide@gmail.com