Afhangreglement

 • Afhangen is, als u wilt tennissen, verplicht. Om te kunnen afhangen dient u uw persoonlijke, geldige KNLTB lidmaatschapspas van de LTC De IJsselweide te gebruiken.
 • Om te kunnen afhangen moet ten minste één lid zelf op het park aanwezig zijn. Hebt u afgehangen, dan dient u op het park te blijven tot uw speeltijd begint. Bij aanvang speeltijd dient er ten allen tijde door minimaal twee leden te zijn afgehangen. “Dubbelt” men, dan dienen er op de aangegeven tijd vier pasjes te hangen.
 • Tijdens het spelen mag het lidmaatschapspasje nooit verplaatst worden naar de volgende speeltijd. Indien men “dubbelt” is het verboden om twee pasjes te hangen op de volgende speeltijd met de bedoeling verder te “singelen”.
 • Het is niet toegestaan voor diegenen die hebben deelgenomen aan een tennisles of een ander tennisevenement, af te hangen op een tijdstip dat direct volgt na een tennisles of ander tennisevenement.
 • U dient uw baan te reserveren op het afhangbord. U zoekt nu een baan die vrij is op het eerstvolgend aansluitend halve of hele uur.
 • U dient de baan af te hangen op de vroegste eindtijd. Bij gelijke eindtijd dient u eerst de singels af te hangen.
 • U moet uw “afgehangen baan” binnen vijf minuten na aanvang van de speeltijd bespelen. Bepalend voor de exacte tijd is het officiële uurwerk op het clubgebouw.
 • Als er een baan vrij is en er is minder dan vijftien minuten speeltijd over, dan mag u beginnen te spelen en de pasjes op de eerstvolgende speeltijd plaatsen.
 • U mag een half uur enkelen en een heel uur dubbelen.
 • U mag niet de passen van anderen ophangen of verhangen.
 • Indien door de weersomstandigheden enkele banen onbespeelbaar zijn, vervallen de activiteiten die voor die banen gepland zijn. Direct nadat de onbespeelbaarheid is opgeheven wordt aan deze banen de oorspronkelijke activiteit toegekend.
 • Jeugd mag altijd spelen op vrije banen. Jeugd die op 1/1 van het jaar nog geen 12 jaar is, mag vanaf 18:30 niet meer afhangen indien er geen vrije banen meer zijn. Ook niet met een senior. De jeugd die op 1/1 van het jaar 12 jaar of ouder is, wordt gelijkgesteld aan senioren en mag volgens de regels afhangen.
 • Alle banen die benodigd zijn bij competities, toernooien, clubkampioenschappen en lessen/trainingen dienen afgehangen te worden met de desbetreffende afhangkaarten.
 • Op tossavonden dient er met lidmaatschapspassen van de deelnemers afgehangen te worden.
 • Leden van de vereniging hebben bij “oneigenlijk” gebruik van de banen het recht corrigerend op te treden en bij ernstige overtredingen disciplinaire maatregelen aan het dagelijks bestuur voor te leggen.
 • Gaat u weg, neem dan uw pas mee, anders raakt hij zoek. Wanneer u uw pas kwijt bent kunt u tegen de geldende kosten bij de ledenadministratie een nieuwe pas aanvragen.

WEES SPORTIEF,
TEGEN ONSPORTIEF GEDRAG IS GEEN REGLEMENT BESTAND